CHÍNH SÁCH BẢO MẬTweb3days

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

I. V/v THÔNG TIN THU THẬP

Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên Web3days.com, bạn có thể cần cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Mr có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

  • Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh
  • Họ Tên, tuổi, địa chỉ cư trú
  • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn
  • Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

Mr bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Mr lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu. Mr thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chỉ cho phép truy cập thông tin cá nhân đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong đội ngũ Web3days.com.

II. V/v SỬ DỤNG THÔNG TIN CỦA BẠN

Mr dùng để liên hệ với bạn trong một số trường hợp cụ thể như:

  • Thông báo bài viết/video/sự kiện mới.
  • Phục vụ việc khảo sát và nâng cao chất lượng NỘI DUNG lẫn TRÃI NGHIỆM của bạn trên Blog Web3days.com.

III. TIẾT LỘ THÔNG TIN CỦA BẠN

Mr không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi chưa có sự đồng ý của bạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc thù cụ thể (như yêu cầu của cơ quan chức năng,…) thì một số thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được sử dụng mà không cần đến sự cho phép của bạn.

IV. SỬ DỤNG COOKIES

Mr sử dụng Cookies để CÁ NHÂN HÓANÂNG CAO HIỆU QUẢ sử dụng thời gian trực tuyến của bạn.

Thân mến,